[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
หน้าแรก โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร สายตรง ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผู้ดูแลระบบ

 
    แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 2554
    แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 2555
    แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี 2559
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
                   
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885314-18    โทรสาร 053-885319