[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
หน้าแรก โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร สายตรง ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผู้ดูแลระบบ

       " กองพัฒนานักศึกษา "
     
   
     
นายคนึง    กาบกันทะ
นายคมสันต์    บังคมเนตร
นายนราธิป    ปากหวาน
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
     
นางสาววรินญา    ม่วงดิบ
นางสาวอันสุดารี    กันทะสอน
นางพรทิพย์    จันทร์คำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
     
 
นางสาวบุดดี    วงศ์หาริมาตย์
ว่าที่ ร.ต.โกวิท    จอมคำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานมหาวิทยาลัย
 
     
   
     
     
     
     
     
     
 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885314-18    โทรสาร 053-885319