[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
หน้าแรก โครงสร้างหน่วยงาน สายตรง ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผู้ดูแลระบบ


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการ \"การพัฒนาทีมให้ได้งาน มนุษยสัมพันธ์ให้ได้ใจ\" ณ อะเวย์ สวนสวรรค์

จันทร์ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556


สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการ \"การพัฒนาทีมให้ได้งาน มนุษยสัมพันธ์ให้ได้ใจ\"  ณ อะเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่ เซ็นทารา บูติค คอลเลคชั่น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติการพัฒนา โดย อาจารย์ ณฐวัฒน์  ล่องทอง อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยา ภาควิชามนุษยศาสตร์ คระมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการคิดหาปัญหา แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมีการวางแผนงานที่ดี
2.  เพื่อให้มีความสามัคคีในการทำงาน ส่งผลให้องค์กรมีทีมงานที่ดี
3.  เพื่อให้มีทัศนคิติที่ดีต่อองค์กร มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น
4.  เพื่อให้ปรับเปลี่ยนการทำงาน กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น
5.  เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สนิทสนมใกล้ชิดกันมากขึ้น
6.  เพื่อให้มีประสิทธิภาพในด้านการทำงาน และมีจิตใจที่ดีต่อการทำงานต่อเพื่อนและองค์กร

                                         

                                         

                                   

 

 

 เข้าชม : 10790


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการ \"การพัฒนาทีมให้ได้งาน มนุษยสัมพันธ์ให้ได้ใจ\" ณ อะเวย์ สวนสวรรค์ 14 / ต.ค. / 2556
      สำนักงานอธิการบดีจัดทบทวนแผนปฏิบัติงาน 14 / ต.ค. / 2556
      สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2 / มิ.ย. / 2556
      พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2 / มิ.ย. / 2556
      กิจกรรมวัน Big Cleaning Day 2 / มิ.ย. / 2556


สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885314-18    โทรสาร 053-885319