[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
หน้าแรก โครงสร้างหน่วยงาน สายตรง ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผู้ดูแลระบบ
 
ปฏิทินกิจกรรมสำนักงานอธิการบดี ปี 2559
แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี
แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกลยุทธ์างการเงิน พ.ศ. 2553-2557
 
   
คู่มือการประกันคุณภาพ ปี2554-2558
  นโยบายการประกันคุณภาพ ปี2559
   
 
 
คณะกรรมการการจัดการความรู้
แผนการจัดการความรู้ (KM)
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KM
สรุปการพัฒนาอบรมแม่บ้าน KM
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม ตังบ่งชี้ที่ 2.5
คู่มือ ค่าใช้จ่ายในการอบรม การจัดงานและประประชุมระหว่างประเทศ
รายงานผลการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการของสำนักงานอธิการบดี
เกร็ดความรู้
   
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
   
รายงานประจำปี 2555_สำนักงานอธิการบดี
รายงานประจำปี 2555 กองกลาง
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2553
 
สรุปความพึงพอใจระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิคส์
สรุปความพึงพอใจของสำนักงานอธิการบดี 54
สรุปความพึงพอใจของสำนักงานอธิการบดี 55
 

best tracker


สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการ \"การพัฒนาทีมให้ได้งาน มนุษยสัมพันธ์ให้ได้ใจ\" ณ อะเวย์ สวนสวรรค์
สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการ \"การพัฒนาทีมให้ได้งาน มนุษยสัมพันธ์ให้ได้ใจ\" ณ อะเวย์ สวนสวรรค์ เชียงใหม่ เซ็นทารา บูติค คอลเลคชั่น อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานอธิการบดีจัดทบทวนแผนปฏิบัติงาน
สำนักงานอธิการบดี ได้จัดการทบทวนแผนการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ เพื่อทำการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน และการดำเนินการตามที่ได้ดำเนินตามแผนที่ปฏิบัติมา
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เมื่อวันที่ 23 - 27 เมษายน 2556 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานอธิการบดี
พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักงานอธิการบดีได้ร่วมจัดกิจกรรมพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ณ ศาลาร่มโพธิ์
กิจกรรมวัน Big Cleaning Day
เมื่ิวันที่ 11 เมษายน 2556 สำนักงานอธิการบดีร่วมทำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวัน Big Cleaning Day ขึ้น

>> อ่านข่าวย้อนหลัง
>> รายการกิจกรรมทั้งหมดดาวน์โหลดโปรแกรมแจ้งเตือนหนังสือเข้าระบบ E-doc
แบบแจ้งรายการเพื่อการลดหย่อนภาษี
แบบฟอร์มรายการขอสวัสดิการ
แบบฟอร์มการขอใบรับรองการเป็นข้าราชการ
แบบฟอร์มการขอใบรับรองการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มการขออนุญาตทำบัตรจอดรถ
แบบฟอร์มการขออนุญาติใช้ห้องประชุม
แบบฟอร์มขอใช้รถมหาวิทยาลัยภายในจังหวัด
แบบฟอร์มขอใช้รถมหาวิทยาลัยภายนอกจังหวัด
แบบฟอร์มสรุปรายงานประจำปี 2555
สัญญาการยืมเงิน

 
   
   

        
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885314-18    โทรสาร 053-885319